2019 2018 2017 2016 2015


Raya Rumah Orang Tua


Majlis Sumbangan Zakat UMW – Masjid Shah Alam


Sumbangan Sempena Ramadhan Penempatan Orang Asli Batu 12 Gombak


Majlis Penyampaian Sumbangan Zakat, Masjid Shah Alam


Tree for life – CSR


Flood Relief Programme, Kelantan